ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 9 ประเภท ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562


ข้อมูลสถานศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

167 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 0 5322 1493, 0 5341 6203 โทรสาร 0 5321 7310

Social Network Facebook / Twitter / Issuu